AIMS Medical: IA per diagnosticar disfàgia

La intel·ligència artificial està exercint un paper cada vegada més important en el sector mèdic, transformant la manera com es diagnostiquen, tracten i gestionen les malalties. AIMS Medical, de l’Hospital de Mataró, és una de les empreses catalanes que impulsen l'ús de la IA al sistema sanitari. Aquesta és una spin-off de la Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme on desenvolupen tecnologies basades en intel·ligència artificial per alleujar la càrrega de treball dels professionals sanitaris. D’aquesta manera proporciona una guia per detectar les malalties geriàtriques més comunes en pacients amb fenotip de risc, com poden ser ancians hospitalitzats, institucionalitzats o d'atenció primària. El programa calcula una puntuació prioritària per iniciar el procés de detecció de malalties en aquests pacients, utilitzant les dades sanitàries emmagatzemades a les seves històries clíniques electròniques.

“El que fem és desenvolupar software d’intel·ligència artificial per facilitar la feina en el sistema sanitari” ha afirmat Cristina Amadó Ruiz, enginyera biomédica a AIMS Medical. Segons Amadó, des de l’empresa ofereixen una plataforma amb diferents productes, on el principal és AIMS-OD (Artificial Intelligence Massive Screening for Oral Dysphagia), un software que analitza el risc de patir disfàgia en els pacients hospitalitzats.

Aquest sistema d'intel·ligència artificial desenvolupat pels investigadors d’AIMS Medical avalua l'OD en temps real i ajuda els professionals a identificar el diagnòstic i les estratègies terapèutiques més apropiades per a cada pacient. El principal objectiu és continuar validant aquest actiu a la pràctica clínica real i transferir aquesta tecnologia als hospitals per millorar els resultats obtinguts en els pacients.

La disfàgia orofaríngia (DO), o dificultat per deglutir, és una patologia geriàtrica que dificulta la deglució de l'aliment de la boca a l'estómac. S'observa habitualment en pacients adults de més edat i pot provocar desnutrició, deshidratació, pneumònia per aspiració i una menor qualitat de vida. Amb massa freqüència, la DO no es reconeix com la causa principal d'aquestes complicacions perquè gairebé mai no s'avalua ni tracta, si bé el tractament és viable amb intervencions mínimes, com l'adaptació de líquids i textures, l'aportació complementària nutricional i la higiene bucodental.

Amadó ha assegurat que, en aquests casos,“moltes vegades se'ls en va el menjar cap als pulmons i això provoca infeccions respiratòries, malnutrició… el que augmenta la mortalitat a un 50%". Actualment, 30 milions d'europeus pateixen aquesta malaltia, i el 2050 n'hi haurà 120 milions. Només es diagnostica correctament a un 20% d'aquests pacients, el que significa que hi ha un infradiagnòstic del 80%. Per diagnosticar la disfàgia correctament hi ha tres passos. Primer tenim l'screening, després l’avaluació clínica i, més tard, l’avaluació instrumental. 

L'screening es basa en qüestionaris i entrevistes els quals són molt lents i molt poc eficients. Es necessiten 60 hores aproximadament de treball d'un infermer o infermera per poder cribar a tots els pacients. El software d’AIMS Medical ho fa en pocs segons. “El nostre hospital, el de Mataró, que té uns 500 llits, pot cribar a tots els pacients ingressats en menys de 10 segons” ha afirmat Amadó.

AIMS demana a l'hospital que transformi les dades dels clínics en no identificables perquè l’empresa no pot saber quins són els pacients, per poder complir amb la llei de protecció de dades. Ells mateixos construeixen una consulta i AIMS demana unes variables que extreuen de la història clínica del pacient.

L’hospital estructura segons les exigències de l’empresa i l'envien al servidor d'AIMS Medical, mitjançant un protocol https. A partir d’aquí, mitjançant un model d'intel·ligència artificial entrenat amb una base de dades de l'Hospital de Mataró, amb més de 9.000 pacients, calcula un valor del 0 a l'1, que és la probabilitat de risc de patir disfàgia de cada un dels pacients. L'hospital ho afegeix a la consulta i ho retorna, aquesta és l'única interacció que tenen amb l'hospital. 

L’hospital gestiona aquest risc i estableixen tres nivells, baix, mitjà i alt. D'aquesta manera ho emeten a les pantalles dels professionals sanitaris, on poden fer un triatge dels pacients que ingressen per saber qui té més o menys un risc per poder començar amb el procés de diagnòstic.

Productes avançats per hospitals

El producte més avançat és AIMS-OD i, ara mateix, tenen un encàrrec de CatSalut per fer un test d'usabilitat per fer una prova pilot en hospitals de Catalunya entre aquest any i l'any que ve. AIMS Medical es troba desenvolupant dos productes més per estudiar les complicacions derivades de la disfàgia. "Volem saber tota la informació possible dels pacients amb la patologia" ha assegurat Amadó. Ha afegit que "per aquesta raó, volem eines per predir les infeccions respiratòries, la malnutrició... però es troben en desenvolupament i encara no es poden presentar".

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.