Bitrack, robòtica quirúrgica catalana

Les operacions quirúrgiques són intervencions complexes que impliquen precisió i professionalitat. Són procediments que comporten un alt risc, tant pel que fa a la seguretat del pacient, comportant dolor o infeccions, com pel cirurgià que es trobi duent a terme l'operació. En l'actualitat, diferents projectes han desenvolupat robots capaços d'executar una intervenció quirúrgica amb èxit. L'àmbit de l'enginyeria centrada en la robòtica quirúrgica ha permès portar a terme procediments mèdics complicats amb major precisió i menor risc, aconseguint hospitalitzacions més curtes i recuperacions més ràpides. La robòtica aplicada a la cirurgia ha demostrat ser mínimament invasiva i té el potencial de salvar moltes vides.

Al llarg dels anys s'han anat perfeccionant diferents tipus de robot en les següents especialitats: la radioteràpia, l'ortopèdica, la de columna vertebral i la laparoscòpia. El model més conegut per haver-se consolidat com l'únic robot en cirurgia laparoscòpica del mercat és Da Vinci, aprovat l'any 2000 als EU. Catalunya s'ha establert com una regió pionera en robòtica quirúrgica. En una visita organitzada per la comissió d'indústria 4,0 d'Enginyers Industrials de Catalunya a les instal·lacions de Rob SurgicalJosep Amat ha informat sobre els detalls del seu projecte, el sistema robòtic Bitrack.

Aquest robot és l'aposta de Rob Surgical Systems, una de les empreses catalanes capdavanteres en aquest àmbit. El projecte ha estat possible gràcies al treball d'Amat una eminència en robòtica quirúrgica a Catalunya. Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, Amat ha treballat en diversos projectes de cirurgia laparoscòpia. L'impuls del projecte va començar l'any 2009, quan l'equip d'Amat, en entrar en contacte a través d'un congrés amb la Clínica Mayo, centre mèdic dels Estats Units referent en laparoscòpia, habituat a treballar amb Da Vinci. Quan els metges especialitzats de la Clínica Mayo van comprovar la superioritat de la proposta d'Amat en comparació amb el robot comercialitzat tot i haver disposat d'una desena part dels recursos, van impulsar i donar suport a l'empresa derivada, Rob Surgical. 

image

L'evolució del Bitrack

Bitrack és el resultat de més de deu anys de recerca líder en robòtica quirúrgica. El primer prototip del projecte va sortir l'any 2012 i disposava de 2 braços per qüestions d'estalvi i com a prova de concepte i, tot i que el robot quirúrgic en necessita 4. La novetat en la patent de l'equip d'Amat va consistir en el desenvolupament de braços mecànics que es podien acumular en vertical indefinidament.

L'any 2013 va arribar més finançament i es va incorporar el tercer braç que incorpora la càmera. Temps després, l'any 2020, es va produir el primer prototipus industrial, que podia entrar a quiròfan amb més garanties. El principal canvi entre el 2013 i el 2020 és l'entrada de capital del grup inversor Scranton Entrepises BV, relacionat amb la família Grifols, fet que va permetre doblar el personal. "Abans del suport de Grifols havíem de recollir diners entre amics, familiars i coneguts" ha comentat Amat. L'any 2021 es va desenvolupar la unitat de validació, que és la que s'envia a les empreses certificadores perquè facin les proves.

El sistema Bitrack consta de tres sistemes robòtics força diferenciats: el robot d'operació, que consta d'una columna de 4 braços, amb un disseny molt simplificat; els instruments, que són en realitat també uns minirobots dotats de tres graus de llibertat, i la consola de l'operador, que disposa dels dos braços robòtics que permeten telecomandar l'operació. El sistema opera amb un sistema de visió 3D i uns trocars genèrics disponibles al mercat. La columna multi-braç és una tendència, que apart de Da Vinci, també hi aposta Avatera.  L'altre empresa és Medtronic, que aposta per 4 robots d'un sol braç. 

Els braços del Bitrack estan dissenyats per ser altament precisos i controlables. Els braços robòtics, per la seva actuació dos d'ells són de 4 graus de llibertat (un d'ells redundant) i els altres dos tres graus de llibertat, els del posicionament. Els tres graus de llibertat d'orientació els posseeixen els instruments.

Bitrack utilitza una configuració en què el cirurgià treballa directament a la taula d'operacions al costat del pacient mitjançant la consola de control. El disseny permet una precisió submil·limètrica en una plataforma oberta compatible amb instruments convencionals, trocars, càmeres, ESU... L'alta accessibilitat per al pacient dona peu a una eficient solució robòtica i la gran reducció del temps de posta apunt respecte els sistemes actuals. També cal destacar que fabriquen els seus propis motors.

Al quiròfan experimental de Specipig s'han realitzat una sèrie d'assajos, els quals s'han dut a terme gràcies a la participació de cirurgians especialitzats en robòtica quirúrgica. Ja s'han iniciat les proves quirúrgiques després d'haver assajat innumerables vegades amb escenaris sintètics i també amb models animals, Si les valoracions resulten positives, es passarà a la prova següent i així consecutivament fins a acabar el procés de certificació. 

La comercialització del projecte

Culminar un projecte com Bitrack depèn, bàsicament, del finançament que s’aconsegueix per donar-li suport, un dels esculls que lamenta Josep Amat. A més, no ajuda el fet que la tendència del sistema és prioritzar la publicació científica i no la producció de patents. 

Amat ha afirmat que el Bitrack la posta apunt del Bitrack al quiròfan, per la seva simplicitat, és deu vegades més ràpid que el Da Vinci. La direcció de Rob Surgical, liderada pel seu fill, Jaume Amat, té previst tenir una primera certificació en el proper any, el que permetrà poder arribar posteriorment al mercat. Per la implantació del producte i generar confiança amb els hospitals caldrà primer col·locar i avaluar positivament un cert nombre d'unitats en diferents hospitals abans de poder fer la seva comercialització.

Innovació impulsada per la universitat

Rob Surgical és un spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Va sorgir per donar resposta als reptes de cirurgia robòtica mínimament invasiva (MIRS) de la Clínica Mayo als Estats Units i el Projecte Europeu de Cirurgia Robòtica (EuRoSurge) finançat per la Comissió Europea en l'FP7.

Video
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.