Creix del 31% al 53% el nombre de col·legis amb comissió de gènere

Les dones són dinamitzadores de la vida col·legial i promouen canvis a favor de les polítiques d’equitat des de les associacions professionals. És una de les conclusions de l’estudi Les dones parlen, realitzat per l’Associació Intercol·legial i presentat al Col·legi Notarial de Catalunya, que ha actualitzat les dades recollides el 2019 i ha comprovat que el 2022 el 53% de col·legis ja tenen algun tipus de comissió de gènere. Fa tres anys, aquesta xifra era del 31%. També ha crescut, del 42% del 2019 al 47% del 2022, la presència de dones en les juntes de govern d’aquestes associacions i col·legis: a un 86% de les juntes n’hi ha més de dues. Un de cada tres institucions, a més, tenen una presidenta o una degana al capdavant.

És el cas de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya que, des del mes de juny, està presidida per Maria Salamero Sansalvadó, la primera dona que encapçala la junta de la institució. Pot ser casualitat o no, però Enginyers Industrials de Catalunya també és del grup d’associacions i col·legis que han engegat comissions de gènere els darrers anys.

En concret, la Comissió d’Equitat, Tecnologia i Futur -presidida per Mireia Furriol- va començar a caminar el 2019 amb l’objectiu clar de promocionar els estudis STEM entre homes però sobretot entre dones per tal que ningú quedi al marge de la tecnologia, com a base del “com vivim, com treballem i com dissenyem el futur”. Una de les primeres gestes d’aquesta comissió va ser l’aprovació per part de la Junta, del Decàleg d’Equitat d’Enginyers Industrials de Catalunya, deu punts bàsics per avançar cap a l’equitat de gènere, tal com apunta el cinquè dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Gràcies a aquest decàleg, es dona més visibilitat a les dones enginyeres, també en actes organitzats per la institució, s’utilitza un llenguatge i una comunicació no sexista i es donen a conèixer referents femenins que reflecteixin i difonguin el paper de les dones en el sector de la tecnologia i l'enginyeria industrial.

Reptes per a col·legis professionals

Precisament incloure la perspectiva de gènere a les ponències, jornades i altres activitats, treballar un llenguatge i una comunicació inclusiva, crear comissions de gènere, promoure programes de mentoring i coaching o impulsar observatoris sobre equitat són algunes de les propostes que fa l’estudi Les dones parlen, coordinat per la sociòloga Anna Parés Rifà , per tal de millorar en termes d’igualtat ten aquest àmbit, el col·legial i el professional.

propostes

 

Les dones com a agents de canvi dels col·legis professionals

donesL’estudi s’ha presentat en una jornada organitzada per l’Associació Intercol·legial a la seu del Col·legi Notarial de Catalunya que ha comptat amb dues taules rodones. Mireia Furriol, presidenta de la Comissió d’Equitat, Tecnologia i Futur ha format part d’una d’elles, ‘Instruments de l’organització pel canvi’, on s’ha exposat el baix índex de dones professionals que exerceixen en carreres de caràcter científic i tecnològic. Al costat de Sandra Bestraten i Castells, arquitecta i presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i Mª Cinta Pastor i Redondo, química i enginyera tècnica industrial, ex vicedegana del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i membre del Grup d’Expertes Feministes de la Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, han demanat més polítiques per visibilitzar el talent femení i poder revertir la situació en generacions futures.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.