El Pla Dona TIC s’estén al sector de la ciberseguretat

Fer créixer la presència i el lideratge de les dones al sector de la ciberseguretat, generar, atraure i retenir el talent femení en aquest àmbit i promoure les vocacions entre nenes i joves. Aquests són els objectius de la línia del Pla Dona TIC que impulsa el Departament de Polítiques Digitals centrada en la ciberseguretat. És el segon pla sectorial després del Pla Dona TIC en l’àmbit aeroespacial, que vol dona resposta a les necessitats específiques de promoció i visibilització de les dones en certs àmbits o subsectors digitals emergents i amb projecció de futur.

El pla vol assolir la igualtat de gènere en el sector de la ciberseguretat des de tres vessants; donant suport al teixit empresarial de la ciberseguretat per estimular la participació de les dones en aquest sector; promovent i atraient el talent femení cap a aquesta disciplina i fomentant les vocacions de nenes i joves en ciberseguretat.

La directora general de Societat Digital, Joana Barbany, i el director de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Oriol Torruella, han presentat aquest dijous el pla en el marc de ‘Barcelona Cibersecutiry Congress’, organitzat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya que se celebra aquesta setmana. 

El pla s’estructura en tres eixos, amb objectius concrets i diferenciats:

  • Lideratge de l’ecosistema de la ciberseguretat per afavorir la presència de dones.  Aquest eix té com a objectius estratègics identificar i atendre les necessitats de l’ecosistema per estimular la participació de les dones en el sector de la ciberseguretat i liderar l’articulació de l’ecosistema per afavorir la igualtat de gènere en aquest àmbit.
  • Atracció, promoció i retenció del talent femení per incrementar l’ocupació de les dones en ciberseguretat. Amb dos objectius estratègics: protegir i retenir el talent femení existent per impulsar el lideratge de dones en ciberseguretat i reciclar i atraure nou talent per incrementar l’ocupació de dones en posicions especialitzades i l’emprenedoria femenina en aquest sector.
  • Estímul i foment de les vocacions de nenes i joves en ciberseguretat. Amb l’objectiu d’encoratjar les vocacions en ciberseguretat i respondre contra els estereotips de gènere que eviten l’interès de les més petites per les tecnologies en general i la ciberseguretat en concret.

Per assolir aquests objectius, el nou pla sectorial en ciberseguretat s’assenta sobre els tres pilars transversals del Pla DonaTIC: els mitjans de comunicació, les xarxes i l’observatori de dades i actuacions, per conèixer l’avenç en la consecució dels objectius. A més, el pla estableix uns indicadors d’impacte i de resultats per a cada eix estratègic per poder complir els diferents objectius i valorar la idoneïtat de les actuacions previstes.

Les dones al sector

Actualment es calcula que el sector de la ciberseguretat a Catalunya es troba en plena expansió, com a la resta del món, on el mercat vinculat a aquest àmbit el 2021 s’estima en més de 190.000 milions d’euros i es preveu que creixi un 10% anual fins el 2026. En el mercat laboral català, per cada oferta professional en l’àmbit digital, només 3,34% professionals hi encaixen mentre que la xifra s’eleva a 19,6 per al conjunt de professions digitals. Ara mateix, es calcula que la demanda no coberta de professionals de la ciberseguretat a Catalunya és d’unes 6.000 persones. Pel que fa a les dones, només el 29,8% de les persones que treballen en el sector digital són dones i només el 8,6% ho fan en posicions tècniques o especialitzades. Tot i la manca de dades d’aquest indicador aplicat al subsector de la ciberseguretat, diversos estudis apunten que aquest és el quart àmbit amb més demanda de persones treballadores dins del sector digital i un dels que té una taxa de participació femenina més baixa, que es podria situar al voltant del 12%.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.