Ideen una placa solar un 20% més eficient

L'obsessió per la refrigeració dels panells fotovoltaics de  l'enginyer Antonio Barroso l'han portat a treballar solucions per millorar l'eficiència de les plaques. I sembla que, després de tres anys de feina, ha aconseguit el primer prototip que augmenta l'eficiència en un 20%: un 15% perquè ha aconseguit una tensió més constant i un 5% perquè amb l'estabilització de la tensió s'eviten les pèrdues que generaven en l'inversor.

Per assolir-ho, Barroso ha ubicat un tanc d'aigua que toca directament al revers de tot el panell fotovoltaic, superant els inconvenients de l'estanquitat i la pressió, de manera que no hi ha cap resistència tèrmica. Així, la calor va a parar a l'aigua i l'aigua l'emmagatzema per utilitzar-la per convecció natural, és a dir, sense cap component,cap motor ni cap bomba. La calor doncs, s'extreu a través d'unes petites canonades i l'aigua es refrigera. D'aquesta manera, es controla la temperatura de la cèl·lula i es recupera el rendiment que normalment es perd amb les altes temperatures que s'assoleixen en aquestes plaques.

El prototip de Barroso, ara instal·lat en proves a l' escola Joan Maragall de Badalona, també aprofita la calor de l'aigua per acumular-la en un dipòsit i utilitzar-la per a l'aigua calenta sanitària, és a dir, una energia solar tèrmica. És per tant, un panell híbrid que permet aprofitar l'energia fotovoltaica per generar electricitat i alhora, per a energia tèrmica.

De moment, les proves a l'escola han requerit algun retoc però Barroso està satisfet del resultat. I en un moment que els projectes d'autoconsum d'energia solar estan en auge, creu que val la pena apostar per una major eficiència. El projecte de Barroso és escalable, es pot instal·lar a qualsevol lloc, i  és econòmic perquè com ja és habitual en aquest tipus de projectes, s'amortitza en poc temps tota la inversió.

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.