L’entrevista a Raül Blanco, en deu frases

Fa només uns mesos que ha entrat en vigor el Reial Decret 1106/2020 que regula l'Estatut dels consumidors electrointensius, una eina que ha de servir perquè els costos  elèctrics no penalitzin la competivitat de les indústries espanyoles. Aquest Estatut va centrar el contingut d'una jornada a Enginyers Industrials de Catalunya, organitzada per la Comissió d'Energia, on es van desgranar alguns aspectes que el secretari general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, Raül Blanco, del Ministeri de Comerç, Indústria i Turisme, ens ha detallat en una entrevista als Fulls d'Enginyeria, que resumim en aquestes deu frases.


‘’La creació i regulació de la figura del consumidor electrointensiu s'espera dotar d'aquest tipus de consumidors d'un marc propi que ajudi a mitigar els efectes dels alts costos d'energia elèctrica’’

‘’La creació del FERGEI es fomenta la contractació a llarg termini d'aquests consumidors, en especial amb generadors renovables.’’

‘’Els requisits dels consumidors electrointesius són bàsicament tres: per a empreses constituïdes a Espanya, amb un consum anual superior a l'1 GWh i amb una relació entre consum i valor afegit brut de la instal·lació superior a 1,5 kWh/€’’.

‘’D'acord amb les dades que tenim, són més de 600 consumidors, uns 150 a Catalunya, que representen un 16 % de la demanda d'energia elèctrica.’’

‘’La CE estableix que les ajudes només es poden donar als sectors que la seva posició competitiva estigui amenaçada pels costos derivats del finançament del suport a l'energia procedent de fonts renovables, per l'ús intensiu de l'electricitat i la seva exposició al comerç internacional’’.

‘’L’Estatut introdueix tres mecanismes de compensació: dels costos de finançament de suport a les empreses per a l'electricitat procedent renovables, dels costos de finançament pel suport per a l'electricitat procedent d'energia en instal·lacions de cogeneració eficient i dels costos de finançament del cost de compensació dels extracostos de territoris fora de la península’’.

‘’La màxima compensació que permeten les directrius europees, el 85 % del que realment estan pagant per als costos compensables, cosa que suposa una rebaixa mitjana de 2,25 euros/MWh a preu de l'electricitat’’.

‘’El del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya per a rebre fons Next Generation està estructurat en 30 components diferenciats emmarcats en 10 polítiques palanca que s'han definit d'acord amb les prioritats nacionals i europees. Cadascun d'aquests components té associades reformes i inversions dotades amb un pressupost propi. Per exemple, com deia, 4.000 MEUR per transformar la indústri’’..

‘’Ara és el moment d'impulsar la transformació de cadenes de valor completes, cap a models disruptius i innovadores, que posicionen a la indústria com a punta de llança a Europa’’.

‘’A més indústria, més serveis d'alt valor afegit i creadors de riquesa sostenible. I en aquest sentit, no és negatiu ser un país de serveis perquè significa ser un país industrial. Per aconseguir-ho, estem treballant amb els sectors i agents socials per a un gran Pacte d'Estat per a la Indústria que serveixi de base per a una nova Llei d'Indústria i per formular una Estratègia Industrial a llarg termini per al nostre país’’.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.