Solucions de recàrrega intel·ligent per incentivar la mobilitat elèctrica

L’Agència Internacional de l’Energia preveu que el 2030, la demanda d’energia dels vehicles elèctrics arribi a representar fins el 6,5% del consum final d’electricitat a Europa, amb gairebé 60.000 milions d’euros a l’any en vendes d’electricitat. Però la implantació de la mobilitat elèctrica en sectors urbans i rurals s’enfronta a reptes com l’accessibilitat a una infraestructura de recàrrega adequada o al fet que els usuaris continuïn acostumats als vehicles de combustió. Per això, trenta empreses, centres d’investigació i associacions europees de fins a nou països s’han unit en un consorci per posar en marxa FLOW, un projecte que vol promoure un concepte de mobilitat elèctrica adaptat a l’usuari final i, alhora, aportar beneficis al sistema energètica de tot Europa.

FLOW vol provar, validar i potenciar l’anomenat ‘Vehicle-to-X’, en el qual s’intercanviarà energia entre vehicles, edificis i xarxa, construint una base sòlida per facilitar la penetració massiva del transport en vehicles elèctrics.

La coordinadora del consorci, Cristina Corchero, veu que FLOW és una “oportunitat única” per comprendre millor el potencial de la “flexibilitat energètica” quan s’aconsegueixi una penetració massiva dels vehicles elèctrics. Corchero creu que és possible gràcies a la unió “d’actors clau” tant del sector elèctric com de la mobilitat, ja que FLOW desenvoluparà solucions per desenvolupar respostes a tots els sectors implicats, des dels operadors de sistemes de distribució d’energia (DSO), els operadors de punts de recàrrega, els proveïdors de serveis de mobilitat, els fabricants d’infraestructures fins a usuaris finals. L’objectiu principal és validar i quantificar els beneficis associats a la flexibilitat de la recàrrega dels vehicles elèctrics, alleugerint els problemes de la xarxa per aconseguir la descarbonització de l’energia al temps que es produeix la transició cap a un model de mobilitat sostenible.

El projecte està liderat per l’Institut d’Investigació en Energia de Catalunya (IREC) i està format per un equip multidisciplinari. Enel és soci del projecte a través d’Enel Grids, que aporta l’experiència global del grup, mentre que Enel X Way i Endesa X Way seran proveïdors de la infraestructura de recàrrega, càrrega intel·ligent i plataformes d’agregació i lideraran el paquet de treball sobre el desplegament i avaluació dels casos de demostració a gran escala. Ele X participarà a la demostració italiana amb les Flexibility Solutions, utilitzant la plataforma d’agregació i accés al mercat, permetent que els vehicles elèctrics connectats als carregadors proporcionin serveis de flexibilitat a la xarxa.

En total es posaran en marxa cinc emplaçaments de demostració per determinar l’impacte en diversos sistemes energètics a la República Txeca, Irlanda, Itàlia, Dinamarca i Espanya. Es comprovaran els fluxos d’energia i els patrons de conducció dels usuaris reals en xarxes reals que és clau per aconseguir l’objectiu d’aprofitar plenament les capacitats d’intercanvi d’electricitat amb la xarxa. Els resultats del projecte, pioner, sustentaran polítiques i representaran millors pràctiques i convertir la mobilitat elèctrica en el principal motor del transport europeu.

El projecte té una durada de quatre anys i compta amb un finançament de 10 MEUR. en el 2Zero partnership i hi participen petites i mitjanes empreses innovadores en el camp de les infraestructures de recàrrega com Heliox, la gestió de l’xplitació i la innovació, R2M Solution, els serveis d’operadors i agregadors de punts de recàrrega Spirii. L’equip també involucra a grans empreses amb posicions de mercat consolidades perquè incloguin solucions d’avantguarda als seus portfolis, com són Enel Grids),Areti, e-distribución i e-distribuzione, Terna Spa o Eaton. També diversos proveïdors de tecnologia d’infraestructura de càrrega, operadors de punts de càrrega, proveïdors de serveis de mobilitat i proveïdors de serveis de recàrrega intel·ligent (Enel X Way, Endesa X Way), agregadors (Enel X, Acea Energia), una empresa de tecnologia de la informació i la comunicació (Engineering Ingegneria Informatica) i un emblemàtic fabricat d’automòbils, BMW.

El consroci compta amb participación acadèmica i de centres d’investigació i d’universitats com l’IREC, RSE, RWTH Aachen University i els permet proporcionar serveis de flexibilitat a la xarxa, interoperabilitat i harmonització de protocols i normalització (DTU, Maynooth University), la planificació d’inversions i l’avaluació multicriteri (University College Dublin, TU Delft), i el compromís i la satisfacció dels usuaris (TU Chemnitz). El consorcio aprofita també les xarxes extraordinàries d’associacions industrials en l’àmbit de l’electromoblitat (AVERE) i la xarxa elèctrica (E.DSO).

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.