Profile picture for user Laura Tremosa

Laura Tremosa

Enginyeria Industrial. Majoritàriament ha desenvolupat la seva trajectòria professional en l'àmbit del medi ambient, com a responsable de Medi Ambient de l'Ajuntament de Badalona i ha dirigit diverses revistes tècniques com ara Mundo Industrial o Automática e Instrumentación. Segona dona titulada en Enginyeria Industrial a l'Escola de Barcelona i l'única dona de la seva promoció.