El lideratge humil

Quin és el paper dels i les líders a les organitzacions? Com s'exerceix el lideratge en els equips? Voldria començar definint què és una persona líder i quina és la meva visió sobre el lideratge. Així mateix intentant posar en context la importància del rol dels i les líders i la seva contribució a les organitzacions.

El lideratge no va de classismes ni de privilegis. No va de jerarquies, ni d'estatus, ni de càrrecs. El lideratge va d'abandonar l'ego propi. Va de persones, de creure en les persones i de fer-les créixer. El lideratge va d'humilitat.

Un líder te persones a càrrec que esperen d'ell alguna cosa. En aquest sentit, el líder és un punt de referència per a altres persones i, per tant, cal que doni un molt bon exemple.

Així mateix, per a poder gestionar altres persones cal tenir en compte que el lideratge comença per un mateix. Si tenim una molt bona comprensió d'un mateix, ens permet conèixer-nos i saber els nostres punts forts i els nostres punts febles. Amb això podrem ser capaços de mirar de conèixer les altres persones i tractar d'ajudar-los a treure el seu màxim potencial.

Alternativament, hi ha moltes persones que sense tenir equip propi de persones que li reportin, són líders naturals i com a tal, actuen de referents per a altres persones. Al meu entendre això és una mostra de lideratge en si mateix que demostra que no cal tenir un càrrec o títol formal per ser un bon líder.

Si en una organització tothom fos un líder, i per tant, tothom vetllés pel desenvolupament de les competències de les persones, aquesta empresa obtindria resultats extraordinaris i seria més avançada que les altres.

La definició d'equip és un conjunt de persones amb un objectiu comú. Si afegim el fet de tenir un propòsit i una missió comuna la cosa ja agafa més consistència. Cal que la missió passi per sobre de l'ego de les persones, inclòs, per descomptat, l'ego del líder.

Liderar passa per ser capaç d'entendre quines són les necessitats de l'equip i ajudar a fer que tots plegats, com a un equip, aconsegueixin els objectius que es marquin. Cal entendre quines són les dinàmiques existents en l'equip, veient les relacions que poden haver-hi entre els diferents membres de l'equip i d'un mateix amb l'equip. Tenir molt clar temes com la confiança, el compromís i la responsabilitat són clau per a aconseguir que els equips esdevinguin d'alt rendiment.

Un líder és una persona que vetlla perquè les persones del seu equip estiguin a gust i puguin exercir el seu treball el millor possible. La conseqüència d'això és que les persones de l'equip aconsegueixin anar alineats amb els objectius de l'organització i aconseguir portar-los a bon port.

Un líder és una persona humil, que comet errors i sobretot que no té por de dir que no sap fer les coses que realment no sap fer. Que reconeix els seus errors i les seves limitacions.

Un líder és una persona vulnerable i imperfecta que no té respostes a tot.

Un líder és una persona que està disponible envers el seu equip i també per a la resta de les persones. No està per sobre de ningú, està al costat per ajudar.

Crec que el líder ha de fomentar que les persones es desenvolupin, començant per entendre que és un mateix el que ha de formar-se de forma contínua i trobar la manera de què l'equip també ho faci.

Liderar és actitud. Liderar és humilitat. Liderar és estar disposat a servir els altres. Per liderar cal comunicar i construir relacions. Cal mostrar interès genuí en les persones i tenir la voluntat d'ajudar. Liderar és fer preguntes perquè els altres puguin trobar les respostes adequades. Fer preguntes perquè els altres aconsegueixin treure el millor de si mateixos.

Un líder és una persona empàtica i que escolta per poder ajudar. Escolta activa que permet saber que necessita la persona, l'equip i l'organització. Una persona assertiva i que no té converses pendents.

Liderar no és una tasca fàcil. Com tot en la vida cal passar per moments de tota mena. Justament és en els moments més difícils on cal demostrar més solidesa en el lideratge. Liderar és creure en les persones i potenciar el seu talent. Liderar és aconseguir que les persones creixin i ser capaç de crear nous líders.

Liderem?

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.