La represa

La darrera gran crisi va ser només econòmica. Potser per això les reaccions posteriors no ens permeten ser massa optimistes respecte a canvis en el comportament de les persones i les institucions. Malgrat això, com que la que patim per la COVID-19, a més de les greus conseqüències econòmiques, atempta a la salut de les persones i ha obligat a pensar en el col·lectiu per damunt de l’individual, pot haver ajudat a reflexionar sobre el futur. Un futur que d’immediat, a més de les millores que requereix la sanitat, passa per recuperar l’activitat econòmica per poder donar resposta a les necessitats més urgents de les persones, però que a mig i llarg termini cal replantejar seriosament. Cal reivindicar una política valenta amb visió de futur on domini l’ètica amb visió de respecte al nostre planeta. I la indústria hi ha de jugar un paper fonamental.

A Catalunya la indústria és bàsica pel present i pel futur. Si a més de les activitats productives es tenen presents els serveis que genera, és el factor més important de l’activitat econòmica. Però cap a quina indústria hem de tendir? Penso que ha de ser una indústria al servei del benestar de les persones, que no fomenti el consumisme i totalment reconciliada amb la natura. Una indústria que tingui present que l’home no domina la natura sinó que en forma part.

Si del general anem a aspectes més concrets, tot i que no es pot ser autosuficient al cent per cent, sí que cal ser-ho en aspectes bàsics o cal estar en condicions d’establir les aliances necessàries. En un món globalitzat cal ser actor important per no viure sempre depenent dels altres. Per això aquesta política industrial a llarg termini que necessitem s’ha de fonamentar en una recerca potent i en una transferència eficient amb participació important de capital local. En l’àmbit de la recerca s’està en el bon camí, encara que queden moltes coses a millorar aprofitant els factors positius que té la conurbació barcelonina, però no es pot dir el mateix de la innovació. Hauríem d’aprendre de països on no és difícil trobar gestors i capital que es posin en marxa per a innovar a partir del resultat d’una recerca. Cal donar una empenta, fiscal o d’altre tipus, als nostres inversors per crear indústries amb sentiment de pertinença i evitar així les deslocalitzacions que tan de mal fan quan es produeixen. Aquesta innovació ha de permetre estar sempre al dia i preveure els canvis. Nissan pot ser un exemple del que no s’ha de fer. Empreses i/o tecnologia pròpies són factors de permanència.

Tot i que he parlat de visió a mig i llarg termini hi ha decisions que cal prendre ja. Per exemple, fa poc que es va fer públic l’interès de grans corporacions en llogar o comprar terrenys agrícoles per fer-hi parcs fotovoltaics. És evident que aquests són necessaris, sempre que es respecti l’agricultura, però també ho és que una col·laboració entre ens i particulars locals pot ser més eficient i donar lloc a empreses pròpies sense els inconvenients que presenten les grans corporacions. No disposem de gaires grans empreses, però un bon teixit de mitjana i petita empresa pot no requerir-les (sempre acaben dictant les polítiques pels problemes que es creen si desapareixen) si hi ha ens que agrupin i coordinin a l’hora de fer-se presents en el mercat global. El BIST en el món de la recerca pot ser un exemple.

Tot això requereix formació per poder disposar del personal qualificat necessari, i també per posar la indústria i el seu empresariat al lloc social que li correspon com a creadors de riquesa sempre que els valors ètics esmentats siguin respectats.

Anonymous, 06 Jul 2020 - 5:06pm
Sí, Ramon, posats a somiar en la sortida a la NOVA NORMALITAT, us recomano la lectura, i tant debò l’adhesió, al Manifest TREBALL. DEMOCRATITZAR. DESMERCANTILITZAR. DESCONTAMINAR sobre el que ens pot ensenyar la crisi del COVID-19, signat per més de 3.000 acadèmics, i publicat el 16 de maig de 2020 en els principals diaris de tot el mon.
https://democratizingwork.org/

https://www.lavanguardia.com/economia/20200515/481152970981/manifiesto-democratizing-work-trabajo-democratizar-desmercantilizar-descontaminar.html

Una abraçada, Eduard Ruiz
carles Pastor …, 07 Jul 2020 - 1:40pm
Amic Ramón: Aquest llarg o mig termini, el veus dins el marc d'una república catalana o sota la monarquia espanyola, perquè segons com, no caldrà molestar-se.
Salut Amic.
Ramon Garriga …, 08 Jul 2020 - 11:16am
Formo part de la majoria de catalans que no acceptem la situació actual, però el repte per a la reindustrialització és tan important que penso que ens hi hem de posar ja, tot i admetent les dificultats.
Rep una salutació cordial.
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.