Canvi climàtic, aigua i resiliència

Des del mes d’octubre de 2021 està activat el Pla de Sequera, l'eina que ens permet gestionar l'escassetat d'aigua a les conques internes. L'activació d'aquest pla es deu a un descens continuat de les reserves d'aigua, i defineix les primeres mesures, de manera anticipada, amb l'objectiu de garantir totes les demandes d'aigua i evitar l'entrada en escenaris (com el d’excepcionalitat o emergència) que comportin restriccions.

La sequera és un fenomen típic del clima mediterrani. De fet, en els darrers 20 anys hem viscut cinc episodis de sequera importants. Tanmateix, el canvi climàtic està provocant que s'estiguin accentuant els fenòmens meteorològics extrems, tant les sequeres -que cada vegada són més llargues-, com els episodis de pluges intenses, els quals provoquen impactes de major severitat.

En aquest context, cal que la gestió de l'aigua sigui integrada i que comporti l'ús de diverses fonts de proveïment d'aigua. Això és vital per disposar d'alternatives i garantir al màxim totes les demandes, lligat a les activitats econòmiques del país.

Catalunya és un país que disposa de diverses fonts per al proveïment d'aigua. Tenim recursos d'aigua naturals, procedents dels rius i dels aqüífers, però també disposem de recursos no convencionals, com la dessalinització i la reutilització. Aquests dos últims estan sent decisius en els darrers mesos, ja que gràcies a ells estem aportant aigua al sistema per garantir l'aigua de boca i, també per complir amb els cabals ambientals dels rius.

Som conscients que la dessalinització és una tecnologia que té grans avantatges, però també importants inconvenients. A casa nostra tenim dues plantes, la del Llobregat i la de la Tordera, que tenen una capacitat conjunta de 80 hm3, l'equivalent a l'embassament de la Llosa del Cavall. Tot i que aquestes plantes estan concebudes a tenir un funcionament baix en èpoques de normalitat (el mínim tècnic per mantenir la instal·lació en perfectes condicions és del 10%) la seva producció s'incrementa de manera progressiva quan les reserves dels embassaments del sistema Ter Llobregat queden per sota del 60%. Des del febrer d'enguany, aquestes plantes estan funcionant al 85% (tot i que des del mes d'agost la seva capacitat ha pujat fins al màxim tècnic entre el 95% i el 100% i, en 8 mesos, han aportat al sistema prop de 50 hm3 d'aigua. Sense aquesta tecnologia, avui els embassaments del sistema Ter Llobregat (al voltant del 37% de la seva capacitat) estarien uns set punts per sota. Per tant, la dessalinització no és -ni ha de ser- la solució màgica i definitiva, especialment si tenim en compte el seu impacte energètic, ambiental i en termes de recuperació de costos però és una mesura que hem de tenir en compte davant de l'escenari de l'emergència climàtica.

Un altre recurs que està guanyant pes en la gestió de l'aigua a Catalunya és l'ús de l'aigua regenerada. Actualment al nostre país s'empren més de 53 hm3/any per a usos no consumptius (reg agrícola, usos ambientals, industrials i lúdics) i es preveu, en un horitzó de sis anys, que es dupliqui el seu ús. També en l'actual context de sequera, l'aigua regenerada està sent vital, tant per evitar la intrusió salina de l'aqüífer del delta del Llobregat (una reserva estratègica en episodis de sequera i que pot tenir un pes important en cas que l'àrea metropolitana entri en alerta), com per a garantir el cabal ecològic del tram final del riu Llobregat. Tot això es farà amb una inversió propera als 120M€ mitjançant la construcció de més de 20 plantes noves. Sempre en col·laboració amb el món local.

Hem de concebre, però, Catalunya com un país que té diferents realitats pel que fa a la disponibilitat d'aigua. Hi ha zones que disposen de més recursos hídrics, sobretot en les zones més poblades, però hi ha altres realitats que depenen de captacions pròpies i que estan exposades a una major vulnerabilitat en episodis de sequera. És per això que l'ACA, entre 2016 i 2022, ha desplegat cinc línies d'ajuts, amb una aportació de 80 milions d'euros, per ajudar al món local per a incrementar la garantia en el subministrament d'aigua en alta. També en aquest període s'han destinat 18 MEUR a través de dues línies d'ajuts per millorar les xarxes d'abastament supramunicipals, amb l'objectiu que municipis no connectats a cap gran xarxa tinguin l'opció de fer-ho. Precisament durant el mes de novembre, des de l'ACA es faran una sèrie de reunions per tot el territori amb l'objectiu d'explicar les bases d'una nova línia d'ajuts per millorar l'abastament d'aigua en alta, detallant les principals novetats arran de les impressions que hem anat recollint del territori en els darrers anys. 

Els episodis de sequera són propicis per al sorgiment de propostes per a resoldre els dèficits hídrics. Durant la sequera de 2007 i 2008 es va parlar molt dels transvasaments de l'Ebre i del Roine. Hem de tenir en compte que l'emergència climàtica no és un problema català i afecta a tots els racons del planeta. Aquest estiu hem vist com països que habitualment no acostumen a tenir problemes d'aigua, com és el cas del Regne Unit o Alemanya, han vist com els rius arribaven a tenir cabals molt més baixos del que és habitual. Per tant, els transvasaments provinents d'altres conques, a més de ser mesures molt costoses a nivell econòmic i ambiental, són actuacions que van en contra del principi de subsidiarietat de la Directiva marc de l'aigua (buscar solucions a prop de les problemàtiques).

Cal, per tant, una reflexió des de tots els àmbits perquè l’aigua és un element estratègic, sabem que serà un recurs limitant en aquest canvi climàtic, per això caldrà molta empatia en la seva gestió, caldran equilibris complexos que posin tots els usos de l’aigua del nostre país en la seva justa mesura i que tots els que tenen l’aigua com a recurs indispensable, treballin en sistemes d’estalvi i eficiència, seguiment control i digitalització de sistemes.

Per tant, més enllà d'ideologies i models de gestió, hem de ser capaços de crear consensos sobre com podrem garantir l’aigua a futur.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.