El mutualisme del segle XXI

Avui ningú posa en dubte que l'assegurança exerceix un paper fonamental en el desenvolupament econòmic, ja que permet a les persones i a les empreses transferir el risc a canvi d'una prima. Si posem la mirada en la part més social, contribueix al seu benestar donant accés a serveis de salut i protegint els ingressos i la seguretat financera de les famílies davant moments de necessitat o de crisi.

En aquest sentit, el mutualisme aporta, a més a més, un model d'organització econòmic i social amb aspectes claus i rellevants al món actual:

1. La cooperació i la solidaritat: les cobertures neixen de la unió voluntària dels seus membres per ajudar-se mútuament en els moments de necessitat, promovent un sentit de pertinença i suport mutu.

2. L'autonomia i la democràcia: les mutualitats es regulen de forma democràtica. Els membres tenen veu i vot en la presa de decisions, promovent la seva participació en la gestió i estratègia de l'entitat, fet que contribueix a una major transparència i legitimitat en les accions.

3. L'objectivitat: el veritable enfocament és cobrir les necessitats dels seus membres. Per la seva pròpia definició i funcionament, les mutualitats estan dissenyades per satisfer les necessitats específiques dels associats en lloc de maximitzar beneficis. L'exigència està a cobrir i atendre les necessitats.

4. L'estabilitat i la sostenibilitat a llarg termini: tenint l'enfocament en la cooperació i la solidaritat tendeixen a ser més estables a llarg termini que les organitzacions amb finalitats lucratives, ja que la interdependència dels membres i el compromís compartit basat en els valors del mutualisme permeten superar els desafiaments i adversitats al llarg del temps.

5. Els valors ètics i socials: els seus valors principals es basen en l'equitat, la justícia i la responsabilitat social, contribuint així al benestar de la comunitat on operen facilitant una societat més equitativa i inclusiva.
 

subscriu-te

 

La normativa actual exigeix a les mutualitats nivells de solvència com a qualsevol companyia d'assegurances i estan subjectes a les mateixes exigències normatives i de mercat, per la qual cosa es dirigeixen amb la mateixa professionalitat, però amb aquest focus social. Per aquest motiu s'han de considerar com un model alternatiu d'organització econòmica i social que prioritza donar resposta de forma objectiva, convertint-se en un model rellevant i valuós al món actual, especialment en àrees com la salut, la protecció econòmica de les persones i els serveis financers per l'estalvi. Per altra banda, les noves tecnologies permeten desenvolupar eines perquè aquestes entitats guanyin eficiència i maximitzin el servei a l'usuari, convertint-se en entitats del segle XXI, tant a escala tecnològica com a escala d'integració de criteris de sostenibilitat, especialment en la part social i de bon govern.

Tenint en compte tots aquests factors, el que necessita el mutualisme és el suport i el reconeixement actiu per part de l'Administració Pública, afavorint l'entorn legal, social i fiscal que el faci més conegut i atractiu. Així com succeeix en altres països europeus (i fins i tot al País Basc, amb les EPSV), ja que són instruments perfectes per a abordar i desenvolupar els tres pilars de la previsió social (l'obligatori, l'empresarial i l'individual) d'una forma més sostenible.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.