El Pla de Rodalies a velocitat de creuer

L’any 2018 el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana va crear l’Oficina de Coordinació del Pla de Rodalies amb el doble objectiu d’actualitzar el Pla i de garantir-ne l’execució. L’anunci de l’inici d’aquest nou full de ruta va ser rebut amb certs recels per alguns sectors, ja que els incompliments de plans anteriors feien témer que el nou document tornés a ser un grapat de bones intencions que no s’arribarien a complir.

Dissortadament, feia anys que a l’Estat Espanyol el tren convencional -Rodalies, els regionals i les mercaderies- havia sofert els efectes d’una priorització absoluta i forassenyada dels serveis comercials d’alta velocitat. Un bon exemple és que, d’ençà de l’any 2008, no s’havia efectuat cap nova adquisició de material mòbil per a rodalies o per a regionals.

El desembre de 2020 es produeix un punt d’inflexió coincidint amb la presentació del Pla de Rodalies, amb vigència fins al 2030, que conté una proposta concreta i detallada per adequar les actuacions a Rodalies al model de mobilitat definit pel Pla Director d’Infraestructures de l’ATM i les inclou en dos períodes d’abast temporal. Al primer, entre 2020-2025, el Pla programa totes les actuacions i les vincula amb les consignacions pressupostàries d’Adif i de Renfe; i al segon quinquenni, 2026-2030, s’hi situa la resta d’actuacions que caldrà programar el 2025, en un exercici similar al realitzat ara per al primer període.

Per assolir un alt nivell de compliment del Pla de Rodalies es varen articular tot un seguit de mecanismes de seguiment i avaluació: des dels interns - els Informes d’Execució Semestral del Pla (ISEP) com a eina fonamental-, als grups de treball i als grups participatius, com ho són les comissions de seguiment que es duen a terme en àrees especialment sensibles com l’R3 i l’R4.

En data de 30 d’abril de 2022 es pot afirmar i corroborar-ho amb un arsenal de dades que el Pla ha agafat velocitat de creuer. A tall d’exemple, hi destaquen algunes xifres significatives:

- 1.285 milions d’euros en actuacions licitades

- 1.953 milions d’euros en actuacions adjudicades

- Compra històrica de trens per 1.170 milions d’euros (subjecta a la signatura del contracte programa amb la Generalitat)

- Execució pressupostària de 550 milions d’euros en els dos primers exercicis

- 30,5% grau d’execució del Programa de Reposició d’Actius, fins al 31 de desembre del 2021

- Intensa activitat constructiva arreu de la xarxa que provoca diverses afectacions al servei (tot constatant-se així la realitat d’uns alts nivell d’inversió)

Més enllà de les anteriors xifres cal posar en valor el ferm compromís de la Secretaria d’Infraestructures del Ministeri amb el Programa d’avaluació i planificació del Pla, que es fa palès amb l’impuls de projectes estratègics com ara la integració urbana del ferrocarril a L’Hospitalet de Llobregat o la remodelació de la xarxa arterial ferroviària de Tarragona, la duplicació del tram de l’R3 entre Vic i Centelles o les actuacions de connectivitat i noves estacions al Vallès i al Prat. La planificació és l’inici d’un cercle virtuós que continua amb la redacció dels projectes constructius i es tanca amb l’execució de les actuacions. Per això resulta tan important de cara al seu compliment que el Pla treballi simultàniament en aquests tres àmbits: planificar, projectar i executar.

A tots els projectes s’hi pretén aplicar un nou model de col·laboració institucional i cívic, n’és un exemple la recent constitució de la Comissió Tècnica de Seguiment de l’Estudi de la Xarxa Ferroviària del Camp de Tarragona, amb participació del Ministeri, la Generalitat, els Ajuntaments, la Diputació i els Consells Comarcals. Només un procés rigorós de diàleg i concertació permet garantir la formulació de projectes executables. Vet aquí una altra clau per a l’èxit del planejament.

Amb les dades disponibles avui, i sobretot amb les dinàmiques de treball endegades, hom pot ser prou optimista de cara a assolir la gran transformació del servei de Rodalies que la societat catalana, amb tota la raó del món, fa temps que reclama.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.