El teletreball a l'administració pública

Davant la situació d’emergència generada per la pandèmia, les administracions van haver d’implementar sistemes de treball en remot per poder donar continuïtat als seus serveis. Un aspecte positiu de la pandèmia és que s’està accelerant el procés de transformació de l’administració. El teletreball pot ser una gran eina per facilitar la transformació digital, de la que fa molt temps que se’n parla.

Aquesta transformació digital ha d’anar enfocada en l’adequació del model de relació i de gestió a la nova era digital, aprofitant la tecnologia per promoure un canvi cultural a les administracions, i no només els processos de treball.

Quina era la situació actual a les administracions públiques?

L’article 14 del TREBEP (Text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic), reconeix el dret dels empleats públics a l’adopció de mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. De fet, l’article 38 del mateix TREBEP contempla el sistema del teletreball com una eina directament relacionada amb aquesta finalitat. Però no ha estat fins ara (29 de setembre 2020), que s’ha regulat el teletreball amb un nou article: el 47 bis, amb l’objectiu d’assegurar el normal funcionament de les administracions públiques impulsant una nova forma d’organització i estructuració del treball. És a dir, no enfocar el teletreball només com una eina per a la conciliació.

Les dades del Institut Nacional d’Estadística de la EPA 2019 indiquen que el 90,7% dels treballadors/es no va treballar cap dia des de casa seva. Només el 4,8 % dels espanyols i espanyoles van treballar des de casa més de la mitat dels dies, i només el 3,5 % ho va fer ocasionalment. Si estudiem aquestes dades dins del sector de l’administració pública, encara són més baixes.

Si és cert que les administracions públiques no estaven preparades per fer front a la immediatesa del canvi en l’ús del teletreball per falta de mitjans tècnics i organitzatius, s’ha de tenir present que l’obligat funcionament electrònic del conjunt de les administracions (Estat, Comunitats Autònomes i Administracions Locals) ha implicat que la tecnologia ja estava preparada des de feia temps.

Totes les administracions van al mateix ritme?

Que les administracions públiques s’han de posar a treballar i anar totes a una, és un fet i una necessitat. Però actualment no totes van a la mateixa velocitat.

La Generalitat de Catalunya va ser pionera en regular el teletreball i implantar-lo a la seva nova seu del Districte Administratiu, mitjançant la implantació de nous processos de treball  i dissenyant nous espais de treball.

Com a iniciatives per impulsar aquesta transformació trobem alguns exemples com la Diputació de Barcelona que ha elaborat una “Guia de teletreball per als governs locals”, amb l’objectiu de donar pautes i directrius a les administracions locals. També l’AOC, Consorci Administració Oberta de Catalunya ha publicat una “Guia de Teletreball col·laboratiu per a l’Administració Pública”, amb la col·laboració de la Generalitat i totes les Diputacions de Catalunya.

També alguns ajuntaments (pocs actualment), ja tenen aprovats o estan elaborant reglaments i protocols per la implantació definitiva del teletreball i estudiant com aquesta modalitat de treball els modificarà els seus processos de treball.

Quins són els nous reptes?

El veritable repte és que el teletreball comporti també, no només un canvi en la manera de treballar de l’empleat/da públic/a, sinó que sigui el catalitzador necessari per fer un canvi organitzatiu i adaptar els llocs de treball per fer una “nova administració”.  S’ha de fugir de la cultura que prima la presencialitat davant dels resultats.

Als llocs de treball que ho permetin, utilitzar el teletreball serà més habitual a partir d’ara. Això comportarà invertir en recursos tecnològics, en les competències de les persones i en la seva formació respecte a la nova manera de treballar. Treballar des de casa exigeix un nivell d’autodisciplina superior al del treball presencial. És important que en aquest nou marc els treballadors i treballadores de l’administració siguem proactius, compromesos i amb habilitats digitals importants.

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.