Els enginyers a la indústria del coneixement

La indústria del coneixement

L’activitat econòmica que engloba els esforços que realitzem per tal d’apropar el coneixement generat a les universitats i les entitats de recerca al teixit productiu constitueix un sector clau de l’economia catalana actual. Tan és així que tota aquesta activitat conglomerada es podria qualificar com a una veritable indústria del coneixement. En un entorn global tan competitiu com l’actual, aquesta indústria esdevé clau per al progrés social i econòmic del país.

A la seva obra “Principis d'economia del coneixement” els professors Vilaseca i Torrent (Torrent i Sellens & Vilaseca i Requena, 2014) defineixen la indústria del coneixement com la que incorpora les activitats directament vinculades amb la generació de coneixement, que agrupa: l’ensenyament, la investigació i el desenvolupament, les activitats d’edició i difusió del coneixement i la indústria dels continguts digitals. Així mateix, els autors proposen la definició d’un segon grup d’activitat econòmica, que es caracteritza per ser activitats intensives en coneixement.

La industria de coneixement a Catalunya es materialitza en l’Ecosistema Català del Coneixement.

Ecosistema Català de Coneixement

Segons l’inventari realitzat pel Pacte Nacional pel Coneixement l’Ecosistema Català del Coneixement està format per: 12 universitats, 61 centres de recerca (CERCA, Hospitalaris i CSIC), 3 centres tecnològics, 3 grans infraestructures científiques i 8 infraestructures de suport, 33 parcs científics i tecnològics i més de 9.000 empreses innovadores, més de 4.000 empreses tecnològiques i més de 1300 start-ups i spin-offs.

L’inventari també identifica fins a 618.366 empreses que es poden considerar part dins la definició de les dedicades a activitats intensives en coneixement. 

La dimensió del sector a Catalunya

Sense dades concretes sobre la dimensió real del sector que acabem de definir m’aventuro a qualificar-lo com un dels sectors més estratègics per al posicionament de l’economia catalana al món i un dels que amb més intensitat podrà donar lloc a la creació d’ocupació a Catalunya, en els propers anys.

Actualment Catalunya i en particular Barcelona, es posiciona com un dels entorns amb més capacitat de generació de recerca d’excel·lència, així com a un dels més destacats hubs d’innovació Europeus en relació a l’atracció d’empreses emergents. Tant la recerca de qualitat com un important conglomerat d’start-ups emprenedores[1], com també el Talent – en especial el talent tecnològic i digital – són la base per construir el nou model empresarial i productiu de futur, competitiu i ben posicionat a escala mundial.

La importància de la indústria del coneixement a Catalunya

A la introducció del PNC, l’aleshores consellera d’Empresa i Coneixemnet, Àngels Chacón, deia que ”Els països no inverteixen en coneixement perquè són rics. Sinó que són rics perquè inverteixen en coneixement. I estan més desenvolupats avui perquè ahir van invertir en el seu coneixement."

El PNC, subscrit amb la participació d’Enginyers Industrials de Catalunya, vol ser un marc estable i de referència de les futures polítiques en matèria d'universitats, recerca i innovació que contribueixin a fixar el percentatge d'activitat econòmica basada en coneixement propi amb valors similars als dels països capdavanters.

La importància de la nostra presència al sector econòmic

La nostra activitat té impactes directes i indirectes que són claus per a la societat i l’economia. Sigui la formació, sigui la recerca o sigui la transferència de coneixements en un sentit ampli, tot plegat determina bona part del futur de la nostra societat.

Tanmateix en matèria d’innovació, a Catalunya encara ens queda molt camí per recórrer. Resultarà bàsic articular mecanismes de transferència per generar innovació que s’apliqui al teixit productiu. És en aquest esforç on els enginyers podem contribuir al desenvolupament i creixement econòmic del nostre país.

La importància del sector ara

Un dels 10 grans projectes d’inversió de l’estat previstos en el pla de recuperació del govern espanyol serà el sector de la ciència i la innovació, que rebrà 3.380 milions d'euros a través del sistema estatal de la ciència i la innovació. Cal organitzar-nos per tal d’aprofitar l’oportunitat que representaran uns fons Next Generation, que afavoriran alhora la reindustrialització i la transferència de coneixement.

Les 8 propostes presentades pel Govern en matèria d’R+D+i, per optar als fons Next Generation EU, són de l’àmbit de la comunicació quàntica, energia i hidrogen verd, agroalimentació, biodiversitat, astrofísica, ciències marines, materials avançats i biotecnologia aplicada a la salut. Ja podem aventurar a primer cop d’ull, que la major part d’aquest àmbits de treball són els propis de companys nostres enginyers i enginyeres industrials professionals de la indústria de coneixement.

Amb la recuperació d’una conselleria d'Universitats i Recerca, àmpliament reclamada pel sector esperem tenir una finestra ben clara d’interlocució amb el Govern durant la nova legislatura, fer valer la nostra aportació al sector i fer arribar la nostra opinió sobre les polítiques públiques en aquest àmbit. 

Tots aquests signes ens indiquen la importància del sector en aquests moments.

La presència d’Enginyers Industrials de Catalunya al sector

En aquest moments no estem en disposició de conèixer quina és la mida exacta del contingent d’enginyers i enginyeres que treballen en universitats, centres de recerca i tecnològics, unitats de r+d de la indústria, unitats d’innovació, parcs, grans equipament i empreses de nova creació de base tecnològica. però estimo que pot tractar-se de milers de professionals. El talent tecnològic i digital és clau en la nova economia del coneixement i s’estan desenvolupant múltiples iniciatives per atraure’l i desenvolupar-lo[2]. Aquest talent esdevé la matèria prima principal i indispensable per a la construcció de qualsevol societat avançada, i en especial per la construcció dels nous models de negoci del futur.

Els enginyers i enginyeres industrials, contribuim a la millora i l’enfortiment del sistema català de transferència, en totes les seves fases de maduració, des de l’idea a la indústria i a través del seus agents principals. Per això, el 2020 es va constituir la Comissió de Transferència Tecnològica i Innovació dels Enginyers Industrials de Catalunya, amb la missió de potenciar l’aportació d’Enginyers Industrials a la transferència del coneixement i de la tecnologia, des les universitats, centres de recerca i centres tecnològics de Catalunya, fins al teixit industrial i empresarial on contribueixen al progrés i el benestar econòmic i social del país. Perquè enginyers i enginyeres podem impulsar els sectors d’activitat de la nostra professió relacionats amb la societat del coneixement: la nostra aportació al sistema esdevé clau a la millora dels sistema català de recerca i innovació com a elements bàsics de la competitivitat de la indústria i de les empreses.

 

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.