Potenciar el català posa en risc la internacionalització de la Universitat?

La política lingüística universitària ha estat sempre una qüestió molt rellevant i no és aliena als debats que van sorgint entorn al model lingüístic de Catalunya i, en particular, al del sistema educatiu català. Darrerament aquest debat torna a estar ben viu i veiem campanyes de sensibilització i promoció de l’ús del català arran del retrocés que viu la llengua catalana en els diferents àmbits. Quin és, doncs, el posicionament del sistema universitari català en aquesta qüestió? Si es potencia el català es posa en risc la internacionalització de la universitat?

Davant d’aquestes preguntes, la resposta de la UPC es basa en un concepte: conèixer llengües ens enriqueix, i la llengua pròpia ens defineix. Les universitats catalanes, com a part del sistema educatiu, han mostrat el seu compromís envers la llengua catalana. El passat mes de març, el Consell Interuniversitari de Catalunya va aprovar un acord sobre la garantia de la llengua de la docència, la transparència i la seguretat lingüística, i el compromís amb l’impuls i el foment del català. Transparència implica que l’estudiantat ha d’estar informat sobre la llengua en que s’impartirà cada assignatura abans de matricular-se, i seguretat lingüística, que la llengua anunciada és la llengua en què s’ha d’impartir la classe.

Per garantir aquests dos principis i facilitar aquesta informació, a l’inici d’aquest curs 2021-2022, la UPC va posar en funcionament el portal d’usos i drets lingüístics, amb el protocol d’ús de llengües a l’aula, i va habilitar una bústia que permet atendre, de forma anònima, queixes i consultes en aquesta matèria. Des de la posada en marxa d’aquesta bústia s’han fet 27 tràmits, la majoria dels quals són queixes d’estudiants sobre el canvi de la llengua anunciada en les assignatures. De l’anàlisi d’aquest tràmits s’ha vist que cal seguir treballant amb els centres per fer arribar al professorat la importància de la seguretat lingüística, ja que en molts casos no és conscient de les implicacions que té fer un canvi de llengua si un estudiant o una estudiant diu que no entén bé la llengua en que s’imparteix la docència, tot i haver-s’hi matriculat disposant prèviament d’aquest informació.

Al mes de juny, els rectors i la rectora de l’Associació Catalana d’Universitat Públiques varen signar un compromís que fixa l’objectiu d’oferir el 80% de les classes de grau en català i que tots els graus es puguin cursar en català. Les dades que tenim des del 2010 indiquen que, en els graus, la docència en català a la UPC està, actualment, entorn al 70%. Per tant, no estem lluny de l’objectiu, però cal que la planificació de l’oferta d’assignatures incorpori criteris de política lingüística per poder tenir una visió de conjunt sobre la disponibilitat de grups en diferents llengües, compatible amb l’opció d’una oferta de mobilitat internacional amb convenis d’intercanvi d’estudiants entre universitats. Una proposta que cal analitzar amb els centres és la possibilitat de fer totes les assignatures dels primers cursos en català i fer una oferta d’assignatures en anglès o castellà en el darrer any, o any i mig, per facilitar la mobilitat.

Pel que fa als màster, el percentatge d’hores de classe impartides en català a la UPC està a l’entorn del 38%, i en anglès, del 37%. L’explicació d’aquestes xifres la trobem en el fet que un màster oficial habilita per fer el doctorat i és aquí on les universitats veuen una oportunitat de captar talent forà.

L’estratègia de diferenciar graus i màsters s’està portant a terme en altres països amb llengües minoritàries com el Països Baixos o Dinamarca, on l’oferta de graus en anglès havia augmentat, després d’evidenciar la davallada en l’ús de la seva llengua. En conseqüència, estan girant cap una política de programar els graus en la llengua pròpia i els màsters en anglès. I és que no impartir docència en català a la universitat fa que l’estudiant desconegui el vocabulari tècnic en aquesta llengua i que no l’acabi usant en l’exercici de la seva professió.

Aquesta estratègia no posa en risc la projecció internacional de la UPC. De fet, la UPC participa activament en el projecte Unite!, en el marc de la European Universities Initiative impulsada per la Comissió Europea. L’objectiu és impulsar la creació de les anomenades ’Universitats Europees’ com a aliances transnacionals formades per institucions d’ensenyament superior de tota la UE que comparteixen una estratègia de docència, recerca, transferència i responsabilitat social a llarg termini, que promou els valors i la identitat europeus. La UPC lidera la coordinació de dos àmbits clau en l’acció de l’aliança: la innovació i implicació regional, i la comunicació i disseminació del projecte. Precisament un dels aspectes clau de l’aliança és mostrar i potenciar la multiculturalitat i el multilingüisme que la diversitat dels seus membres aporten, com una riquesa a lluir i de què s’ha tenir cura.

El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.