Transports i mobilitat, un repte permanent

S’argumenta que la connectivitat és la condició essencial per superar la crisi sanitària i econòmica. És en aquest sentit que el transport i la mobilitat adquireixen un protagonisme ja visualitzat durant la COVID-19. El concepte de transport s’ha d’entendre com l’oferta dels vehicles per als desplaçaments, de les persones i coses, vehicles que van des del simple patinet o bicicleta al vaixell o avió més sofisticat.

El desplaçament és, en definitiva, la transformació de l’energia en moviment, en el cas de la majoria de vehicles transcendents. El compromís per a la descarbonització comporta la utilització de present i de futur de l’energia elèctrica o de l'H verd per al motor tradicional, pila de combustible o simplement com a combustible obert. Cal també considerar la transformació de la digitalització per maximitzar la seguretat, incrementar l’automatisme en la conducció i la gestió operativa (tren-metro), augmentar progressivament la conducció automàtica, sense oblidar el cotxe automàtic per itineraris molt singulars i plataformes especials.

La mobilitat es pot definir com la quantitat de desplaçaments amb els diferents modes de transport. La demanda, en definitiva. Els estudis en la mobilitat són el suport de l’estratègia, tàctica i operació de la mobilitat urbana, metropolitana i regional. Avui, amb l'ús de les noves tecnologies digitals i de comunicació es poden determinar amb molta precisió els motius, temps i recorreguts dels diferents desplaçaments.

Això permet establir els nivells de prioritat i jerarquia d’ús de l’oferta viària o ferroviària dels diferents modes. És aquí l’interès en el capítol de la governança exercida per les l’Autoritats Metropolitanes del Transport responsables de la planificació dels desplaçaments a través de la figura del plans de mobilitat i prioritat de les mateixes mitjançant el Pla Director d’Infraestructures, així com l'aprovació de tarifes, la cobertura financera de les mateixes, a l’estar bonificades, i el finançament de les empreses públiques i privades.

Malgrat que la llei del finançament del transport està aprovada, manca aprovar-ne el reglament. Això comporta la inestabilitat en el finançament de les empreses gestores, públiques i privades, i indirectament les inversions programades.

L’efecte COVID-19 ha provocat una davallada inicial en la demanda del 70%-90%, que en la normalitat es va recuperant. La recuperació, però, pot trigar anys. El metro avui amb un 100% d’oferta per raons de distància sanitària trasllada el 50% de la demanda.

A tot això, se li suma la progressiva implementació del teletreball, la caiguda de l’activitat econòmica i l’atur, el traspàs de desplaçaments de transport públic al cotxe privat i un canvi generacional d’ús no exclusiu de cotxe privat (en propietat). Per tant, s'estan donant canvis importants en els desplaçaments urbans-metropolitans-regionals dels diferents modes.

Les últimes iniciatives dels ajuntaments i en especial el de Barcelona, que mitjançant “l’urbanisme tàctic” estan regulant l’oferta mitjançant una senyalització “decorativa” fora de les normes tradicionals i legals existents, també han alterat les demandes d’alguns desplaçaments i efectes comercials negatius.

Per tot això, seria desitjable una moratòria temporal de la revisió del PDU, sense renunciar als objectius contemplats en els Plans vigents, de la jerarquia del viatge a peu, de l'increment del transport públic, la consolidació de la bicicleta i la regulació d’altres vehicles menors. També s'ha de tenir en compte la necessitat d'incorporar l’actuació sobre els desplaçaments de vehicles privats (cotxe, bus, transport escolar, taxi, transports de mercaderies...), com a desplaçaments essencials que no tenen alternativa real en accessibilitat en temps de recorregut, inclús en alguns casos en cost.

El consens és molt important en l’execució i gestió de la mobilitat urbana. L'experiència ens diu que si és difícil racionalitzar els hàbits encara és més difícil canviar-los o imposar-los. En aquest context, doncs, és important el paper del tren en totes les seves modalitats, donades les seves característiques ambientals i tècniques. Si al segle XX l’element disruptiu de la mobilitat i d’altres aspectes tècnics i socials va ser el cotxe, al segle XXI ha de ser el tren. Aquesta és l’aposta que al costat del 5G pot determinar, també, un salt disruptiu en la mobilitat.

A títol de conclusió, la preparació acadèmica, científica i tècnica de l'enginyeria industrial amb el suport dels Enginyers Industrials de Catalunya és la garantia de seguir estant a primera línea ara i en el futur en els nous reptes del transport i la mobilitat del futur.

Jordi Tosca Rovira, dl., 14/09/2020 - 20:57
Persones amb capacitat i les idees tant clares, haurien d'estar en els llocs de decisió evitant males companyes.
Freds, dl., 14/09/2020 - 23:17
Muy gráfico el comentario sobre las nuevas “decoraciones” en Barcelona.
Es cierto que hay cierta distancia entre el Plan general y las actuaciones furtivas puntuales. (Sin proyecto ni estudio previo)
Además de mejorar la movilidad, las instituciones deben velar para que el impacto sea positivo, en caso contrario cambiar el rumbo, y es imprescindible que cualquier actuación se realice en el tiempo estimado como “digerible” por los ciudadanos y/o visitantes.
Adelantarse a la realidad es negativo. Sin alternativas consolidadas no se puede arrinconar al vehículo privado.
Como tampoco se pueden inventar dimensiones de calzadas por las que dificilmente pasan los vehículos grandes. O pretender proteger a una persona , en un eventual accidente, que esté sentada en una terraza, usando una línea pintada en el suelo y una pilona de plástico.
Hoy hay bastantes cosas incorrectas y peligrosas en nuestras calles de Barcelona, y como son inventos, los extranjeros no lo entienden, creando unas situaciones peligrosas absurdas.
Joan Josep Vallv´é, dt., 15/09/2020 - 10:50
Molt bona reflexió Joan!
Només dir que, des del Grup de Logística estem molt d'acord en que es reguli el moviment de vehicles de transport de mercaderies, però això no s'aconsegueix pintant línies al terra ni posant blocs de formigó.
El contingut d'aquest camp es manté privat i no es mostrarà públicament.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.